Оплата через LIQPAY

Уважаемые абоненты, Вы можете оплатить , не выходя из офиса или дома, банковскими картами Visa и MasterCard любого банка Украины.
            Сумма оплаты :  

            Договор № :        

            Ф.И.О. :              

                         

Техническая поддержка

       Связаться со специалистом             техподдержки абонентов  сети можно :

       - в будние дни  с 9.00 до 20.00

       - в выходные дни с 9.00 до 20.00

    позвонив по телефоннам :

                (048) 798-43-88

                (097) 677-50-66

          С  уважением, администрация.

  

 

Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.
Просмотров: 7315

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до умов Договору ПРОВАЙДЕР надає АБОНЕНТУ послугу доступу до глобальної мережі Інтернет та власної мережі (надалі – “Послуги”), а АБОНЕНТ відповідно приймає та оплачує надані ПРОВАЙДЕРОМ послуги відповідно до умов цього Договору.
1.2. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюються даним Договором, іншими внутрішніми інструкціями та іншими документами ПРОВАЙДЕРА з використання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет та до власної локальної мережі, та, при наявності, інших послуг.
1.3. ПРОВАЙДЕР надає АБОНЕНТУ можливість виклику технічного фахівця для усунення неполадок і надання консультацій в робочі дні за окрему платню (відповідно до прейскуранта абонентських тарифів на додаткові послуги зв'язку в Інтернет), а також безкоштовно, у випадку, якщо неполадки виникли з вини ПРОВАЙДЕРА.
1.4. ПРОВАЙДЕР гарантує можливість надання технічної консультації, щодо методів і засобів роботи відповідними фахівцями, АБОНЕНТУ.
1.5. ПРОВАЙДЕР залишає за собою право переривати надання послуг зв'язку в мережі, при капітальному ремонті та реконструкції мережі, а також при форс-мажорних обставинах. ПРОВАЙДЕР при цьому зобов'язується попередити АБОНЕНТА, на офіційному сайті (www.squid.com.ua), не менш ніж за 24 години до початку робіт. Час проведення планової профілактики не вважається простоєм і сплачується АБОНЕНТОМ в звичайному порядку. 
1.6. ПРОВАЙДЕР гарантує інформаційну підтримку АБОНЕНТА про всі зміни в послугах ПРОВАЙДЕРА на сайті(www.squid.com.ua), або електронною поштою, вказаною АБОНЕНТОМ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. ПРОВАЙДЕР має право:
2.1.1. У разі невиконання АБОНЕНТОМ своїх обов'язків, передбачених цим Договором, негайно призупиняти надання Послуг, а також може відмовити в наданні Послуг та припинити дію Договору, письмово попередивши АБОНЕНТА електронним листом за адресою, вказаною в контактних реквізитах АБОНЕНТА за 14 календарних днів до припинення дії Договору.
2.1.2. ПРОВАЙДЕР залишає за собою право змінювати тарифи відповідно до комерційної необхідності та удосконалювати Правила користування Послугами, або перелік умов надання Послуг.
2.1.3. У випадку, якщо АБОНЕНТ не здійснив оплату Послуг у вказаний термін, ПРОВАЙДЕР має право припинити надання послуг до моменту сплати АБОНЕНТОМ вартості Послуг, або розірвати цей Договір, попередивши АБОНЕНТА про таке розірвання не менше ніж за 14 календарних днів електронним листом за адресою, вказаною в реквізитах АБОНЕНТА. 
2.1.4. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за якість функціонування сегментів мережі Інтернет, що не є власністю ПРОВАЙДЕРА.
2.1.5. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за порушення роботи мережевого устаткування АБОНЕНТА, викликані мережевими атаками на адреси АБОНЕНТА. АБОНЕНТ, що встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов'язаний як найскоріше сповістити про це ПРОВАЙДЕРА. ПРОВАЙДЕР в цьому випадку має право тимчасово, до закінчення або ліквідації атаки, ввести обмеження на доступ до мережевих адрес АБОНЕНТА для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності локальної мережі АБОНЕНТА.
2.1.6. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за нанесений збиток комп'ютерній і іншій техніці АБОНЕНТА, заподіяний будь-яким природним явищем.
2.1.7. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за зміст і конфіденційність переданої АБОНЕНТОМ (АБОНЕНТУ) інформації. 
2.1.8. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за нанесений збиток будь-якого роду, заподіяний АБОНЕНТОВІ третіми сторонами в результаті використання наданих ПРОВАЙДЕРОМ послуг.
2.1.9. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за якість наданих послуг і цінову політику інших операторів зв'язку, за допомогою яких АБОНЕНТ встановлює з'єднання з ПРОВАЙДЕРОМ.
2.1.10. ПРОВАЙДЕР має право призупинити надання Послуг у випадку настання обставин, за яких: 
- надання Послуг може створити загрозу безпеці мережі, або третім особам;
- надання Послуг стало неможливим через фізичні, топографічні або інші перешкоди та форс - мажорні обставини;
- АБОНЕНТ використовує або планує використовувати апаратуру для будь-яких незаконних цілей, або отримує послуги зв’язку у незаконний спосіб, використовує надане обладнання з порушенням правил технічної експлуатації, тощо.
2.2. ПРОВАЙДЕР зобов'язаний:
2.2.1. Здійснити підключення обладнання АБОНЕНТА до глобальної мережі Інтернет та мережі ПРОВАЙДЕРА, на протязі 30 робочих днів, після подачі заявки, за наявності технічної можливості та проплати послуги активації та абонентної плати згідно тарифного пакету, а також забезпеченні доступу до приміщень та комунікацій необхідних для здійснення підключення обладнання абонента.
2.2.2. Забезпечувати АБОНЕНТУ консультаційні послуги по технічним та технологічним питанням користування Послугами за електронними адресами та телефоном технічної підтримки.
2.2.3. При первинному підключенні АБОНЕНТА до Послуги, налаштувати та встановити зв’язок з Інтернетом на комп’ютері АБОНЕНТА, за наявністю на ньому усіх технічних можливостей, та після попередньої проплати АБОНЕНТОМ послуги активації та абонентної плати згідно тарифного пакету.
2.2.4. Забезпечувати працездатність обладнання мережі протягом всього терміну користування Послугами АБОНЕНТОМ, за виключенням часу проведення необхідних технічних робіт.
2.3. АБОНЕНТ має право
2.3.1. Призупинити отримання Послуг, обов'язково вказавши термін, на який призупиняється надання послуги, письмово попередивши про це ПРОВАЙДЕРА, не пізніше ніж до першого числа наступного місяця. Призупинення користування послугами буде здійснено з 1 (першого) числа наступного місяця.
2.3.2. Отримувати консультації від служби технічної підтримки ПРОВАЙДЕРА стосовно надання Послуг.
2.3.3. АБОНЕНТ має право вимагати перерахування сплачених коштів (письмово звернувшись до ПРОВАЙДЕРА) у разі не надання АБОНЕНТУ послуг з доведеної вини ПРОВАЙДЕРА, або у разі його відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг за наступні місяці. При цьому повернення оплачених коштів здійснюється у тижневий строк з моменту отримання ПРОВАЙДЕРОМ звернення.
2.4. АБОНЕНТ зобов'язаний:
2.4.1. Перед початком користування Послугами АБОНЕНТ зобов’язаний ознайомитись з положеннями цього Договору. АБОНЕНТ зобов’язаний користуватись Послугами у повній відповідності до умов Договору та Правил користування Послугами.
2.4.2.Забезпечити доступ ПРОВАЙДЕРА до приміщень та комунікаційних мереж, необхідних для підключення АБОНЕНТА, або проведенням необхідних робіт для працездатності мережі ПРОВАЙДЕРА.
2.4.3. АБОНЕНТ зобов'язується погоджувати у разі потреби з власниками (орендодавцями, орендарями) приміщення, будинку, споруди і прилеглих територій щодо проведення всіх заходів, необхідних для надання АБОНЕНТУ телекомунікаційних послуг, а також сприяти персоналу ПРОВАЙДЕРА у разі проведення відповідних робіт по наданню АБОНЕНТУ телекомунікаційної послуги (а саме: надавати і забезпечувати безперешкодний доступ персоналу ПРОВАЙДЕРА в приміщення, надавати необхідну технічну інформацію та ін.).
2.4.4. На момент первинного підключення до Послуги забезпечити справний комп’ютер з встановленим програмним забезпеченням операційної системи та мережевої картою з RJ45 роз’ємом.
2.4.5. АБОНЕНТ використовує надані послуги тільки легальним способом і не перекладає на ПРОВАЙДЕРА відповідальність за можливі порушення або збитки, заподіяні третіми особами.
2.4.6. АБОНЕНТ самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання наданої телекомунікаційної послуги особі або майну громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства.
2.4.7. АБОНЕНТ самостійно відповідає за мережеву безпеку та антивірусний захист належного йому обладнання (а саме АБОНЕНТ самостійно здійснює заходи щодо поліпшення роботи належного йому обладнання від будь-яких комп'ютерних вірусів).
2.4.8. При виникненні обставин, що створюють перешкоди АБОНЕНТУ у виконанні прийнятих на себе зобов’язань, АБОНЕНТ повинен зробити усі необхідні дії для своєчасного повідомлення про це ПРОВАЙДЕРА та узгодити з ним варіанти можливих шляхів вирішення ситуації, що виникла.
2.4.9. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Послуги відповідно до Порядку розрахунків зазначених в цьому Договорі.
2.4.10. До кінця поточного місяця перерахувати на розрахунковий рахунок ПРОВАЙДЕРА кошти в розмірі абонплати на наступний місяць.
2.4.11. АБОНЕНТ надає свою згоду щодо розміщення телекомунікаційного обладнання (яке використовується для надання АБОНЕНТУ телекомунікаційних послуг) у допоміжних приміщеннях будинку, в якому здійснюється підключення кінцевого обладнання АБОНЕНТА до телекомунікаційної мережі ПРОВАЙДЕРА.
2.4.12. Забезпечувати зберігання обладнання ПРОВАЙДЕРА, встановленого у приміщенні АБОНЕНТА.
2.4.13. Не втручатися в роботу встановленого ПРОВАЙДЕРОМ обладнання та не намагатися будь яким чином самостійно усунути несправності чи недоліки роботи обладнання ПРОВАЙДЕРА.
2.4.14. У випадку втрати обладнання, паролів, іншої конфіденційної інформації, що здатна вплинути на виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором, своєчасно повідомити про це ПРОВАЙДЕРА шляхом направлення відповідної письмової заяви.
2.5. АБОНЕНТ є кінцевим користувачем Послуг і не має права надавати Послуги, які він отримує від ПРОВАЙДЕРА, третім особам, якщо про таке не укладено відповідну угоду між Сторонами.
2.5.1. АБОНЕНТ зобов'язується дотримувати всі умови даного Договору і Регламенту, а також вимогам Закону України «Про телекомунікації».

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 3.1. Оплата послуг АБОНЕНТОМ здійснюється відповідно до прейскуранта абонентських тарифів (Додаток 1 до Договору) на відповідні послуги ПРОВАЙДЕРА, шляхом перерахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок ПРОВАЙДЕРА і залежить від обраного тарифного пакету а також відповідно до чинного законодавства України. При цьому оплата послуг АБОНЕНТОМ, у вигляді абонентської платні здійснюється, незалежно від того користувався АБОНЕНТ (за винятком випадків не надання послуг з вини ПРОВАЙДЕРА) послугами ПРОВАЙДЕРА за розрахунковий період чи ні.
3.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Усі види щомісячних платежів відносяться до кожного повного і неповного календарного місяця та знімаються з особового рахунку з 1-го числа даного місяця, або в момент початку використання відповідних послуг у даному місяці.
3.3. ПРОВАЙДЕР вправі переглянути прейскурант абонентських тарифів до початку чергового місяця, повідомивши АБОНЕНТА електронною поштою не пізніше, ніж за 5 днів до початку періоду, що індексується.
3.4. У випадку якщо АБОНЕНТ є юридичною особою, ПРОВАЙДЕР надає йому завірений звітний документ у вигляді рахунку-фактури, на підставі якого здійснюється оплата за надані послуги.
3.5. У випадку переходу з одного цінового пакета на іншій, АБОНЕНТ (тільки для юридичних осіб) повідомляє про це ПРОВАЙДЕРА не пізніше 10-го числа місяця, у якому відбувається зміна (при цьому зазначена зміна вступає в дію з моменту який вказує АБОНЕНТ у письмовій заявці).
3.6. АБОНЕНТ зобов'язується самостійно стежити за станом свого особового рахунку і вчасно поповнювати його. У випадку негативного балансу на особовому рахунку АБОНЕНТА, ПРОВАЙДЕР т припиняє надання послуг за даним Договором. Відновлення надання послуг за даним Договором здійснюється після внесення відповідних коштів на розрахунковий рахунок ПРОВАЙДЕРА. Також АБОНЕНТ зобов'язується самостійно стежити за своїм пакетом (тарифним планом), зміну якого він може здійснити в он-лайн режимі (з зазначенням відповідної згоди АБОНЕНТА на отримання та оплату цього додаткового сервісу), при цьому у разі зміни пакету (тарифного плану) АБОНЕНТ зобов'язується здійснити усі належні заходи щодо переоформлення зазначеного пакету.
3.7. Час неотримання Послуги АБОНЕНТОМ у зв'язку з виходом з ладу устаткування АБОНЕНТА, або проблемами з програмним забезпеченням на стороні АБОНЕНТА, не вважається простоєм і оплачується АБОНЕНТОМ в повному обсязі.
3.8. АБОНЕНТ проводить оплату Послуг за наступний місяць не пізніше останнього дня поточного місяця. Оплата Послуг проводиться у національній валюті України шляхом перерахування коштів через банківські установи на рахунок ПРОВАЙДЕРА зазначений у реквізитах ПРОВАЙДЕРА. Банківські витрати за перерахування коштів ПРОВАЙДЕРУ несе АБОНЕНТ.
3.9. Вартість Послуг по даному договору розраховуються за допомогою програмних забезпечень та на основі статистики ПРОВАЙДЕРА.
3.10. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривнях.
3.11. Послуги по даному договору вважаються оплаченими АБОНЕНТОМ з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок ПРОВАЙДЕРА.
3.12. У випадку відмови від послуг та припинення дії Договору за ініціативою АБОНЕНТА, за винятком, коли така відмова є наслідком доведеного в законному порядку порушення Провайдером договірних умов, залишок абонентної плати невикористаний АБОНЕНТОМ до моменту припинення надання послуг не повертається.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно з чинним законодавством України
4.2. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності перед АБОНЕНТОМ за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою впливу ПРОВАЙДЕРА.
4.3. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет. ПРОВАЙДЕР також не несе відповідальності за будь-які витрати АБОНЕНТА або збитки, що можуть бути заподіяні АБОНЕНТУ внаслідок прямого або опосередкованого користування мережею Інтернет.
4.4. АБОНЕНТ є відповідальний за збереження свого паролю та за нанесені збитки, що можуть виникнути по причині несанкційого використання його каналу доступу. АБОНЕНТ несе повну відповідальність за усі звернення до Послуг та дії, зроблені через звернення до Послуг, що мали місце при введенні імені облікового запису та паролю АБОНЕНТА.
4.5. ПРОВАЙДЕР застосовує усі необхідні дії для забезпечення надійності функціонування системи та безпеки інформації АБОНЕНТА, але ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за збиток, викликаний відсутністю зв’язку, збоями системи, протизаконними діями інших абонентів мережі та іншими обставинами.
4.6. ПРОВАЙДЕР не дає ніяких гарантій, явних чи неявних, на будь-які товари, інформацію та послуги, що надаються через мережу Інтернет.
4.7. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за будь-які витрати АБОНЕНТА та збитки, що можуть бути нанесені АБОНЕНТУ внаслідок прямого чи непрямого використання мережі Інтернет. Вся відповідальність за оцінку точності, повноти та користі будь-яких думок, оцінок та іншої інформації, якості та властивості товарів, що надаються через Послуги чи Інтернет лежить на АБОНЕНТІ.
4.8. ПРОВАЙДЕР не контролює доступний через мережу Інтернет інформаційний потік, що може включати небажані для АБОНЕНТА матеріали, а саме відверто сексуального характеру чи образливого особисто для АБОНЕНТА інформацію, та не несе за них ніякої відповідальності.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться стихійні лиха, аварії, пожежі, масові заворушення, страйки, воєнні дії, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань, якщо протягом 3 календарних днів з моменту настання таких обставин, Сторона, що підпала під дію таких обставин, повідомить іншу Сторону про те, що сталось, а також докладе розумних зусиль для ліквідації наслідків форс-мажорних обставин.

6. ТЕРМІН ТА ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє протягом 12 календарних місяців від дня підписання.
6.2. Якщо одна із Сторін не заявить шляхом направлення належним чином підписаного документу, про розрив Договору за 30 календарних днів до закінчення строку його дії, Договір вважається продовженим на кожен наступний рік.
6.3. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір при невиконанні умов Договору іншою Стороною, повідомивши про це іншу Сторону письмово з 1 по 15 число місяця. Датою розірвання договору вважається останній день місяця, в якому була написана така заява.
6.4. Сторони зберігають за собою право розірвання Договору за взаємною згодою.
7. ІНШІ УМОВИ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір та будь-які документи, підписані відповідно до нього, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Сторони погоджуються вжити всіх заходів
для врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів. Всі спори, що не були врегульовані шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно законодавства України.
7.2. Сторони домовились не розголошувати інформацію, що отримується та надсилається через мережу, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.
7.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для ПРОВАЙДЕРА та АБОНЕНТА, які мають однакову юридичну силу. Всі зміни і доповнення, що стосуються Договору розглядаються в двосторонньому порядку і оформлюються письмово додатками до цього Договору.
7.4. Усі додаткові угоди і додатки є невід'ємною частиною цього Договору.
7.5. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, по одному примірнику для кожної Сторони.
7.6. Абонент має право, з відома Провайдера, передати свої права за цим Договором своєму правонаступнику або філіалу, про що Абонент зобов'язаний повідомити Провайдера (належним чином оформивши письмову заявку) за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати передачі.
7.7. Цей договір не припиняє свою дію у разі зміни реквізитів Сторін, їх засновницьких документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми і тому подібне. У разі зміни реквізитів, АБОНЕНТ зобов'язаний впродовж 15 (п'ятнадцять) календарних днів повідомити про це ПРОВАЙДЕРА.
7.8. Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання АБОНЕНТА за будь-яким іншим правочином, стороною якого він виступає.
7.9. Усі повідомлення любої з Сторін другій Стороні по даному Договору можуть направлятися поштою, по адресам, що вказані в Договорі.
7.10. У випадку зміни адрес, телефонних та факсимільних номерів, банківських реквізитів вказаних у Договорі, Сторони зобов’язуються повідомити про це другу Сторону на протязі 3 днів з моменту таких змін.